หน้าหลัก >>

รับเจาะน้ำบาดาล เชียงใหม่

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การสมโภชสัตว์ การเกษตร ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลหลั่งลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกวิภาคหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำจืดใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ประโยชน์.

ร้านพรรณจง(รับเจาะน้ำบาดาล เชียงใหม่)เปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดยเป็นผู้นำทางด้านน้ำใช้อุปโภค บริโภค โดยช่างผู้ชำนาญงาน คือ ช่างนันต์ ให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบน้ำ รับประกันผลงาน.

ตั้งอยู่เลขที่  183/3  ถ.วัวลาย  ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  053-201425, 084-7414228
สาขา 2   399/36  หมู่บ้านเชียงใหม่ล้านนาวิลเลจ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่